mažoretky Stonožka Kopidlno

Vítáme Vás na oficiálních stránkách mažoretek Stonožka

Kopidlenské kopýtko 2011

VÝSLEDKY

 

KADETKY

                                                                      CELKEM     UMÍSTĚNÍ

Sedmikrásky – Hořice          3-3-3-3- 4-3---19                      4.

Perličky IV. – Turnov               3-2-2-2-4-2---15                       5.

Včelka – Kopidlno                3-4-4-4-5-4---24                       3.

Slovanka – Česká Lípa       5-5-5-5-5-5---30                       1.

Novoborské mažoretky      4-5-5-3-4-5---26                       2.

Berušky – Hořice                    2-2-2-3-3-3---15                       5.

Perličky III. – Turnov               3-1-1-2-3-2---12                       7.

Pomněnky – Kněžice             2-1-2-3-4-2---14                      6.

Pomněnky – Jičín                   3-3-3-3-3-4---19                      4.

 

JUNIORKY

 

Novoborské mažoretky          4     5    5    5      4     5            28                        1.

Pomněnky – Kněžice             2     2     2     2     4     3            15                       5.

Stonožka – Kopidlno              3     4     4     4     5     5            25                       3.

Slovanka Česká Lípa             4     4     4     4     4    5            25                       2.

Perličky II. – Turnov                 4     1     2     3     3     3           16                       4.

 

 SENIORKY

 

Slovanka Česká Lípa              4     4     4     3     4     5           24                       1.

Perličky I. – Turnov                    3     4     4     4     4     4           23                       2.

 

 

 

Porotci

sl. Slepičková

pí. Kohoutová

pí. Nováková

pí. Chodurová

pí. Potočková

 p. Konopáč
Charakter soutěže:   2. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu, není nutná registrace v žádném mažoretkovém svazu (NBTA, IMA, Sekce mažoretek svazu hudebníků atd.) Vhodné především pro začínající skupiny. Soutěž je hodnocena na základě estetického dojmu.

 

Termín konání:         neděle 3. dubna 2011

 

Místo konání:            Sokolovna Kopidlno

 

Věkové kategorie:              I.         Kadetky – věk dosažený v roce soutěže   – 11

II.                Juniorky – věk dosažený v roce soutěže 12 – 14

III.             Seniorky – věk dosažený v roce soutěže 15 –

Rozhodující je věk, dosažený v roce konání soutěže, tj. 2011

Věk má odpovídat věkové kategorii, je povoleno až 20 % starších.

 

Disciplína:      Baton Formace, 7 – 25 tanečníků

                       

Poznámky: Nejsou povoleny akrobatické prvky typu „hvězda“, „přemet“ atd, zvedačka, provaz, placka aj. jsou povoleny jako součást závěrečné pózy. Jsou povoleny různé taneční kroky, povinný je však pochod od levé nohy. Úmyslné odložení hůlky v průběhu skladby není považováno za chybu. Kostýmy jsou libovolné, dle uvážení soutěžící, obuv rovněž. Bude přihlédnuto ke vhodnosti kostýmu a věku soutěžící! Soutěže se mohou účastnit děvčata i kluci bez omezení země původu, tedy i soutěžící z jiných států.

Z hlediska bezpečnosti nejen diváků, ale i samotných soutěžících doporučujeme zejména u juniorských a seniorských choreografií nepřekročit počet 17. Větší formace jsou samozřejmě povoleny, ale provedení některých prostorově náročnějších variací může být z důvodu malého prostoru obtížné, či nebezpečné a tudíž i hodnocení poroty může být tím pádem nižší.

 

Přihláška:      podání do 15. března 2011, pozdější termín je možný pouze po telefonické domluvě. Kompletně vyplněné přihlášky, zasílejte na výše uvedou adresu, nebo emailem.

 

Startovné a vstupné:            1 x formace – 300,- Kč

Vstup: 2 vedoucí skupiny zdarma, ostatní 30 Kč/ 15+,

15 Kč/ děti 5 – 15 let, (upozorňujeme, že se jedná o divácká místa ke stání, vstupenka není nástrojem k uplatnění nároku na místo k sezení)

 

Účast na soutěži:       Do soutěže smí skupina přihlásit max. 2 choreografii do dané věk. kategorie.

Porota:          Každé soutěžní družstvo si může do poroty dosadit svého porotce (odborný, laitský), který bude hodnotit výkony soutěžících formací, známkami 1-10  hned po ukončení vystoupení. Známky budou sečteny a výsledky vyhlášeny hned po ukončení kategorie.

Hudba:           moderní i dechová dle vlastního výběru, pouze nosiče CD-R nebo nepoškozené originály. Každý nosič musí být řádně označen názvem skupiny a číslem skladby. Hudba na nástup a odchod – vlastní! Po dobu skladby smí vedoucí setrvat v prostoru vyznačeném pro zvukaře.

 

 

Časový limit:

 

U všech kategorií 3 minuty  plus čas na nástup a odchod

 

 

Časový rozvrh:         bude upřesněn podle počtu přihlášených

                                  

                

Poznámka: prostorové zkoušky budou možny po dohodě (podle časových dispozic)

 

Technické zázemí:    podlaha parkety

omezený prostor šaten

 

 

Dopravu si hradí soutěžící skupiny!

Po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin plně odpovědní za jednotlivé členy svého souboru a v případě poškození zařízení, či jiných věcí nese odpovědnost za škodu vedoucí skupiny, popř. doprovodné osoby.

                       

*** při nedostatečném množství přihlášených skupin bude kategorie sloučena s jinou. Minimální množství přihlášených ve věk.kategorii je 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na přeřazení přihlášené choreografie do jiné kategorie z důvodu doplnění počtu.

 

**** program bude zaslán e-mailem a vystaven na stránkách po uzávěrce přihlášek. www.stonozka.7x.cz

 

 

Pro jednodušší zpracování informací Vás prosím, abyste nenechávali přihlášení až na poslední

chvíli. Děkuji!!!

 

Těšíme se na Vaši účast

prihlaska.xls, (16kB)
Přihláška do soutěže pro formace baton